برچسب: مدیریت خدمات مشتری

آبان ۱۶
مشتریان در بستر شبکه های اجتماعی خواهان دریافت پاسخ هستند – آنها را در انتظار نگاه ندارید

اگر فکر می کنید که شاهد تعامل بیشتر مخاطبان مجازی خود با برند ها در سطح شبکه های…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است