برچسب: رسائی بیشتر

جولای 15
5 شیوه اطلاعات محور برای دیده شدن ارسال های شما در شبکه فیسبوک

موضوعی که در حال حاضر بسیاری از افراد درگیر آن هستند افت رسایی ارگانیک ارسال های انجام شده در محیط فیسبوک می باشد. بازاریابان با افت بیش از 50% در ارسال های انجام گرفته خود در محیط فیسبوک مواجه شده اند.