برچسب: مدیریت صفحات فیسبوک

سپتامبر 20
بروز رسانی های مهم برای کسب و کارهای کوچک

در این مطلب به یادآوری نکاتی پرداخته ام که برای کسب و کارهای کوچک توانایی های بیشتری را برای تهیه تصاویر تبلیغاتی و مدیریت پیج ها از طریق موبایل، فراهم آوردن آسودگی بیشتر برای تهیه و آزمودن تصاویر بصری جذاب و البته مدیریت صفحات در حالی که در ضمن طی کردن مسیری معین هستید به ارمغان می آورد.