برچسب: طراحی

اسفند ۲۳
در مسیر خوشبختی _ روز بیست و سوم

خبرت هست که در باغ کنون شاخ درخت     مژده نو بشنید از گل و دست افشان شد خبرت هست که…

تیر ۱۲
شش نکته مهم برای طراحی یک صفحه فیسبوک برنده

قطعا مزیت بازاریابی در شبکه های اجتماعی ، دیگر به همگان ثابت شده است . ولی اینگونه…

فروردین ۲۹
راهنمای ترکیب برخی از رنگها

جهت خلق يك پيام آني، تركيب رنگ ها بايد شامل راهنماي رنگ هايي كه بهترين شيوه ي بيان…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است