برچسب: شناخت بازار

مارس 22
دلیل اهمیت تحقیقات بازار در چیست؟

اولین قدم پیش از راه اندازی هر کسب و کار موفقی باید انجام مجموعه ای از تحقیقات در بازارهای هدف بالقوه آن کسب و کار باشد. جمع آوری و غربال کردن چنین اطلاعاتی تخصص اصلی McPhatter می باشد. قبل از تاسیس و راه اندازی بنگاه بازاریابی The Strategy Collective واقع در نیویورک، که به تهیه و ارائه زیرساخت های شخصی سازی شده به منظور درک بهتر مشتریان و تاثیر گذاری بر تصمیمات مرتبط با کسب و کار مشغول است