برچسب: قانون هشتاد بیست ، چیست ؟

اردیبهشت ۰۱
قانون هشتاد بیست ، چیست ؟

در سال ۱۹۰۶ یک اقتصاد دان ایتالیایی به نام ویلفردوپارتو در حین تحقیقات راجع به ثروت در…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است