برچسب: زخم کهنه

اسفند ۱۰
در جستجوی خوشبختی _ روز دهم _ زخم کهنه

ز معموری به تنگم، جز دل ویران نمی خواهم       چو سلطان محبت ملک آبادان نمی خواهم کسی…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است