برچسب: ۱۲

فروردین ۰۳
time to market

۱۰: مطالعه کاوکا: هیچ پشیز: هیچ. حالا که با تجربه‌ی کاوکا دارم وارد پشیز میشم میخوام…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است