برچسب: صفحه فیسبوک

تیر ۰۷
در رابطه با شکل و شمایل صفحات فیسبوک به دانستن چه مواردی نیاز دارید؟

آیا توجه کرده اید که فیسبوک در حال اعمال تغییرات جدید دیگری در ظاهر صفحات می باشد؟…

تیر ۱۲
شش نکته مهم برای طراحی یک صفحه فیسبوک برنده

قطعا مزیت بازاریابی در شبکه های اجتماعی ، دیگر به همگان ثابت شده است . ولی اینگونه…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است