برچسب: استراتژی بازاریابی

ژانویه 20
استراتژی بازاریابی چیست و انواع آن کدام است؟

استراتژی بازاریابی برنامه بلند مدت یک شرکت برای رسیدن به اهداف آن است. در معنای دیگر، استراتژی بازاریابی به برنامه کلی یک کسب و کار برای دستیابی به مصرف کنندگان احتمالی و تبدیل آنها به خریداران واقعی محصولات یا خدمات گفته می شود. استراتژی بازاریابی شامل معرفی ارزش شرکت، ارسال پیام برند، جمع آوری داده های مربوط به مشخصات آماری مشتری هدف و دیگر مولفه ها است.

دسامبر 28
برای جذب مشتریان وفادار بر این استراتژی بازاریابی تمرکز کنید

بازاریابی مشتری محور به طور تمام و کمال در رابطه با صحبت کردن در مورد برند شما برای آن دسته از افرادی در بین جمعیت است که واقعاً در حال گوش دادن می باشند -کسانی که ارزش واقعی برند شما را درک کرده و شما می توانید به آنها ارزش خود را انتقال دهید