برچسب: انتخاب دومین

ژوئن 07
نام دامنه (دومین ) سایت شما ، اولین قدم برای موفقیت

شاید این اولین سئوالی باشد که هنگام راه اندازی سایت اینترنتی به ذهن شما میرسد . این اولین سئوال یکی از مهمترین عوامل در پیشبرد اهداف شما در اینترنت میباشد . میتوانید نام خوب برای سایتتان را با انتخاب یک شماره روند برای موبایلتان مقایسه کنید .