برچسب: اینتراکتیو مارکتینگ چیست؟

دسامبر 16
کاوشی در استراتژی اینتراکتیو مارکتینگ

برای برخی از شرکت ها، این نوع از تبلیغات بالا به پایین دیگر موثر واقع نمی شود. اکنون دیگر مشتریان انتظار دارند تا با احترام با آنها برخورد شده و مورد پذیرش و پذیرائی توسط برندهایی قرار بگیرند که به آنها علاقه دارند. آنها دوست ندارند تحت این عنوان که کالایی ارزش خریدن دارد مورد ترغیب بازاریابان قرار بگیرند؛ آنها می خواهند برای بهتر شدن و موفقیت یک برند به آن کمک کنند و در این موفقیت نقش داشته باشند.