برچسب: بازاریابی تکنیک

فروردین ۲۱
تکنیک های بازاریابی: تکنیک لنگر بویایی

یک تکنیک و روش در بازاریابی و مذاکره داریم به نام لنگر بویایی. در این مطلب یاد میگیرید…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است