برچسب: بازاریابی و روانشناسی

برچسب: بازاریابی و روانشناسی

دی 01
جالب یا وحشت آور؟

زمانی که من برای اولین بار به عنوان یک بازاریاب درباره ایده ترکیب کردن روانشناسی و…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است