برچسب: بیمه برند

مه 25
از طریق برندینگ شخصی، خود را در برابر خطر انقراض بیمه کنید

رهبران برخی از بهترین کسب و کارهای دنیا از دل کسب و کارهای شکست خورده متولد شده اند. با دانستن اینکه همیشه امکان شکست خوردن و نابود شدن کسب و کاری که اکنون در اختیار دارید یا برای آن کار می کنید نیز در آینده وجود دارد، شما نیاز به یک استراتژی دارید تا از طریق آن بتوانید موفقیت خود را بدون توجه به شرایط غیر قابل پیش بینی کسب و کارتان تضمین کنید. اجازه دهید تا با هم قدری در رابطه با برندینگ شخصی شما صحبت کنیم.