برچسب: تبلیغات نمایشی

تیر ۲۹
افزایش اعتماد به تبلیغات آنلاین در رسانه های اجتماعی و موبایل

انفجار شبکه های اجتماعی و رسانه های تولید شده توسط مصرف کننده گان در طی چند سال اخیر…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است