برچسب: تبلیغات نمایشی

جولای 20
افزایش اعتماد به تبلیغات آنلاین در رسانه های اجتماعی و موبایل

انفجار شبکه های اجتماعی و رسانه های تولید شده توسط مصرف کننده گان در طی چند سال اخیر همچنان در حال تاثیر گذاری فوق العاده بر روی تبلیغات می باشد، در حالیکه اعتماد مصرف کنندگان به تبلیغات دهان به دهان در فرایند تصمیم گیری – چه از طرف افرادی که شخصا آنها را می شناسند و یا از طرف مصرف کننده گانی که شناختی از آنها ندارند – بسیار افزایش پیدا کرده است.