برچسب: تراژدی

اردیبهشت ۰۸
اصطلاحات تئاتر

امروزه در مجموعه‌ي تآتر آماتور همچنين تآتر مدارس، تآتر پداگوژيک، تآتر بازنشستگان و…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است