برچسب: تمام کردن فروش

شهریور ۰۱
چگونه در ۶۰ ثانیه بفروشیم؟

در زمان فروش، شما تنها یک دقیقه فرصت دارید تا جلب توجه مشتری احتمالی خود را بکنید.…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است