برچسب: حضور در بازار

مرداد ۲۰
اگر می خواهید قیمت ها را افزایش دهید، باید داستان بهتری عنوان کنید

اگر از یک مدیر عامل بپرسید که آیا آنها تمایل به هزینه کردن مقدار زیادی پول برای بررسی…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است