برچسب: حقوق درخواستی

آوریل 29
ده چیزی که نباید در رزومه خود قرار دهید

رزومه و ارائه آن به کارفرما ، همواره یکی از حساس ترین مراحل استخدام و یا جذب پروژه های جدید میباشد . معمولا" رزومه وقتی ارائه میشود که کارفرما هیچ شناختی از شما ندارد و اولین قدم برای آشنایی باشما ، رزومه شماست.