برچسب: رنگ در طراحی

جولای 09
کدام رنگ برای سایت ما ، مناسب تر است ؟

با آنکه نمیشه همواره یک نسخه برای همه سایت ها توصیه کرد. ولی اینفوگرافی زیر تا حد زیادی میتواند به شما کمک کند که نسبت به اهداف، موضوع سایت و حسی که میخواهید به مخاطب القا کنید، رنگ مناسبی برای سایت خود انتخاب کنید.

آوریل 17
راهنمای تركيب برخی از رنگها

جهت خلق يك پيام آني، تركيب رنگ ها بايد شامل راهنماي رنگ هايي كه بهترين شيوه ي بيان مقاصد يا اهداف محصول يا خدمات مورد نظر است. به عنوان يك قانون كلي، وجود يك نظم طبقاتي براي رنگ برتر، رنگ وابسته و رنگ تأكيد، لازم به نظر مي آيد.