برچسب: روشهای بازاریابی

فروردین ۰۳
چگونه بدون نابود کردن کسب و کار خودمان دست به آزمون و خطا در حوزه بازاریابی بزنیم؟

اکنون دیگر بازاریابی همانند آنچه که در دوره مادربزرگ های ما مرسوم بود، نیست. از هر…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است