برچسب: شبکه ارتباطات

آبان 29
پنج روش برای اینکه مشتریان بالقوه شما را انتخاب کنند

شما به عنوان یک صاحب کسب و کار در نهایت می توانید از کار توان فرسا و در عمل بی نتیجه…

اردیبهشت 16
برای جلب توجه مشتری از این قوانین پیروی کنید

در حالیکه برخی افراد همواره راجع به این مسئله بغرنج می اندیشند، تقریبا می توان گفت که…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است