برچسب: شهرت

سپتامبر 09
استفاده از بازاریابی شهرت برای افزایش فروش

هر کسب و کاری که به نظرتان می رسد را بصورت آنلاین مورد جستجو قرار دهید و بدانید که احتمال اینکه ابراز نظر و عقیده ای در آن رابطه پیدا کنید بسیار زیاد است. حتی اگر وبسایتی هم برای کسب و کار خود ندارید، باز هم می توانید بازخورد های مثبت و منفی در رابطه با کسب و کار خودتان از مشتریان، مراجعین و ... بیابید.