برچسب: صفحات دیده شده

اردیبهشت 02
مفهوم visits- views – hits چیست ؟

تفاوت بازدیدکننده، صفحات دیده شده و هیت که در گزارش دهی از سایت ها ارائه می شود در چیست؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است