برچسب: فروش اجتماعی

خرداد ۰۲
چرا آینده هر کسب و کار جدیدی وابسته به فروش اجتماعی است؟

تصور می کنید که شبکه های اجتماعی تنها به معنای داشتن روابط اجتماعی مجازی است، پس بهتر…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است