دانه رو «بذر مال» کن! تصمیم رو….؟ (قدم صفر)

قبل از اینکه بذری کاشته بشه بهتره اون رو بذرمال کرد؛ بذرمال‌کردن چیه؟ بذر و با یه سری ترکیب آغشته می‌کنن که باعث میشه محصول تو جوانه زدن قدرت بیشتر و موقع ریشه انداختن، ریشه حجیمی داشته باشه؛ وقتی هم وارد مرحله گیاهچه شد، باعث میشه گیاهچه خوب مستقر بشه.بذرمال چیکار می‌کنه؟ بعضی عوامل باعث …

دانه رو «بذر مال» کن! تصمیم رو….؟ (قدم صفر) بیشتر بخوانید…