معرفی کتاب _ قدرت عادت

کتاب قدرت عادت صدها پژوهش دانشگاهی، مصاحبه با بیش از سیصد و مدیر اجرایی و تحقیقات انجام‌شده در تعداد زیادی شرکت را با خود یدک می‌کشد. این کتاب روی عادت‌هایی تمرکز می‌کند که به‌ صورت تکنیکی تعریف‌ شده‌اند. کتاب قدرت عادت به سه بخش تقسیم‌شده است گه بخش اول بر روی این موضوع تمرکز می‌کند که عادت‌ها چگونه …

معرفی کتاب _ قدرت عادت بیشتر بخوانید…