برچسب: قوانین ویدئومارکتینگ

فروردین ۲۳
۱۰ قانون طلایی ویدئو مارکتینگ

در ساخت ویدئومارکتینگ ، باید بسیار حرفه ای عمل کرد چرا که هزینه ساخت آن نسبتا" ارزان…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است