مشاور تبلیغاتی

اصول بازاریابی تلفنی (بخش یک )

اصول بازاریابی تلفنی

یکی از تاکتیک های مهم متقاعد کردن مشتریان آگاه امروزی که حق انتخاب آنان به علت گسترش رقابت، پیوسته روبه افزایش است، ترویج (PROMOTION) است که خود از پنج ابزار تبلیغات، پیشبرد فروش، روابط عمومی، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم تشکیل می شود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    اسکرول به بالا