برچسب: مشتری عصبانی

خرداد ۲۱
خوشحال باشید که مشتری بر سر شما فریاد می زند

پیدا کردن یک مشتری ناراضی از محصولات و خدمات شما کار سختی نیست. کسی که علیرغم نارضایتی…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است