برچسب: معنی رنگها

فروردین ۲۹
راهنمای ترکیب برخی از رنگها

جهت خلق يك پيام آني، تركيب رنگ ها بايد شامل راهنماي رنگ هايي كه بهترين شيوه ي بيان…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است