برچسب: نکات بازایابی

فروردین ۲۵
چگونه این سه عادت بد بازاریابی را تصحیح کنیم

ما فضاهای تبلیغاتی را در سایتهایی می خریم که به نظر زیبا و مناسب می آیند. زمانی که…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است