برچسب: ویژگیهای طرح کسب و کار

اردیبهشت ۰۷
هفت فاکتور اساسی در یک مدل کسب و کار

ایجاد یک مدل کسب و کار تنها به معنای تهیه یک طرح کسب و کار یا تعیین محصولات و خدمات…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است