برچسب: پایش ، برنامه ریزی صحیح

بهمن ۲۱
روز پنجم

سلام  خب امروز، روز شلوغی داشتم و فقط تونستم روی طراحی کار کنم. یه مقدار هم روی نحوه…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است