برچسب: پیام بازاریابی

آبان ۰۹
طنز و شوخی در بازاریابی برند: خوب و موثر یا بد؟

افزودن طنز و شوخی به استراتژی های بازاریابی شما می تواند موجب برجسته و منحصر به فرد…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است