برچسب: پیدا کردن اولین مشتری

دی ۰۷
برای جذب مشتریان وفادار بر این استراتژی بازاریابی تمرکز کنید

بازاریابی مشتری محور به طور تمام و کمال در رابطه با صحبت کردن در مورد برند شما برای آن…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است