برچسب: کاشکی

اسفند ۱۹
روز ۲۰اُم: کاشکی بد نشود آخر این قصه بد

من امروز به جز حضور توی دو تا وبینار آموزشی، یه کم خرده کاری سفارشی و خوندن نوشته های…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است