سوسول بازی

۱۰: هیچ   کاوکا: چند روزه که ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند تا بهم ثابت شه طراحی بوم کسب و کار، بیزینس پلن، گزارش مالی، استراتژی و … نه تنها «سوسول بازی» نیست، بلکه برای حیات و رشد هر کسب و کار واجبه. (صحبت های آقا فرشید در مورد استراتژی …

سوسول بازی بیشتر بخوانید…