سبز، نارنجی یا هیچکدام؟

۱۰: هیچ کاوکا: شروع مطالعه استراتژی کسب و کار با کتاب جرمی کوردی پشیز: هیچ نارنج: بررسی بیشتر لوگو و برچسب محصول. محصولات نارنج شامل ادویه، سبزیجات خشک و گیاهان داروییه. رنگ مناسب لوگو چیه؟ سبز که نشان از طبیعی بودن محصولات و طبیعت باشه؟ نارنجی که از نارنج گرفته شده و واسه خوراکی مناسب …

سبز، نارنجی یا هیچکدام؟ بیشتر بخوانید…