برچسب: ۶

اسفند ۲۷
چوب

۱۰: مطالعه پنج، شش تا مقاله و ارسال فایل مربوطه به استاد. اینکه امروز بالاخره رفتم…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است