برچسب: اشتباهات بازاریابی

فوریه 17
هر آنچه که در مورد بازاریابی به شما گفته اند را باور نکنید

اگر همانند بسیاری دیگر از بازاریابان تصور می کنید که همه چیز را در رابطه با تکنیک های بازاریابی بخوبی می دانید، باید توجه کنید که مطالب و مواردی که در حقیقت تصور می کنید از آنها آگاهی دارید، حتی در برخی از موارد حتی ممکن است موجب صدمه زدن به شما و نتایح فعالیت های شما شوند. سعی کنید از شش باور غلط زیر دوری کنید:

نوامبر 18
شش مورد از پر هزینه ترین اشتباهاتی که در بازاریابی به زنان دچار آن می شوید

اگر به محیط های تجاری و بازار مصرفی اطراف خود دقت کنید، متوجه می شوید که برخی از شرکتها بگونه ای بسیار موثر به امر بازاریابی به زنان پرداخته، در حالی برخی دیگر در این زمینه به هیچ موفقیتی دست پیدا نکرده و نمی کنند.