برچسب: افسانه های بازاریابی

بهمن 28
هر آنچه که در مورد بازاریابی به شما گفته اند را باور نکنید

اگر همانند بسیاری دیگر از بازاریابان تصور می کنید که همه چیز را در رابطه با تکنیک های…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است