برچسب: اندازه گیری علاقه به برند

بهمن ۲۳
یک مقیاس ساده برای اندازه گیری میزان عشق مشتریان نسبت به برند شما

چگونه عشق را اندازه گیری می کنید؟ جدای از تست های عادی و روزمره ای که در شبکه های…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است