برچسب: بحران در کسب و کار

شهریور ۲۰
مدیریت بازاریابی در رسانه های اجتماعی در دوره بحران

چه تصمیم گرفتید که یک پیام صمیمانه خطاب به دنبال کنندگان رسانه اجتماعی مربوط به کسب و…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است