برچسب: برندها

سپتامبر 08
افزایش شناخت برند با استفاده از رسانه های اجتماعی

آیا با یک نماد (لوگو)، یک شعار، مجموعه ای از ارزش های اساسی و یا ارائه یک ارزش به مشتریان شما معرفی و شناخته می شود؟ اگر قرار بر این بود که از مخاطبین هدف خود درباره برند خود بپرسید، آیا آنها شما را بدرستی تشخیص می دادند؟ آیا آنها جدای از اینکه شما چه چیزی می فروشید، می توانستند نظری در مورد کسب و کار شما ارائه کنند؟