برچسب: سنجش برند

فوریه 12
یک مقیاس ساده برای اندازه گیری میزان عشق مشتریان نسبت به برند شما

چگونه عشق را اندازه گیری می کنید؟ جدای از تست های عادی و روزمره ای که در شبکه های اجتماعی یا مجله های در حال فروش که در سوپر مارکت محله شما هم پیدا می شود که شاید همه ما آن را یکبار امتحان کرده باشیم، به واقع راه حل دیگری وجود ندارد. در حقیقت این تنها یک احساس است و بدون نیاز به چیزی فقط از آن اطلاع دارید.