برچسب: صفه زامبی

شهریور 07
صفحات زامبی چه هستند و چگونه سئوی سایت شما را نابود میکنند؟

زامبی ها صفحاتی هستند که نه مرده اند و کاملا بی استفاده، و نه زنده اند و به درد بخور.…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است