برچسب: موانع بزرگ

اردیبهشت ۰۳
ده راه غیر عادی استیوجابز برای رساندن اپل به جایگاه فعلی

با اعلام خبر درگذشت استیو جابز، برای آخرین بار هم که شده، توجه دنیا به این مدیر برتر…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است