برچسب: اهمیت برندسازی

آوریل 15
کسب و کار تازه ای به راه انداخته اید؟ درمسیر برندینگ گام بردارید.

نمیدانم مفهوم برند از نظر شما دقیقا میتواند چه چیزی باشد ؟ خوب قطعا تعریف های مختلفی از برند را همه شنیده ایم ، ولی وقتی که خودم یک کسب و کار کوچیک ولی جدید راه اندازی کردم مجبور شدم یک تعریف جداگانه از برند برای خودم درست کنم

سپتامبر 14
اهمیت داشتن رویکرد برندهای بزرگ در بازاریابی برای کسب و کارهای جدید

مقاله پیش رو یکی مقاله از سری مقاله های "بازاریابی به سبک برندهای بزرگ" است که بصورت هفتگی و به قلم جیم جوزف به نگارش در می آید و من آن را برای شما انتخاب کرده ام. جیم جوزف در این سری از مقاله ها به کارآفرینان با بودجه ای اندک نشان می دهد که چگونه استراتژی های بازار یابی را به سبک برندهای بزرگ به کار بگیرند.